BELANGRIJKE DATA

12 september Informatieavond groep 4+5
13 september Informatieavond groep 3+6
14 september Informatieavond groep 1+2
15 september Informatieavond groep 7+8
15 september Schoolfotograaf
16 september Buurtveegdag groep 3A
22 september Ontruimingsoefening
28 september 10-minutengesprekken
29 september 10-minutengesprekken
30 september Studiedag

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ninthe 07-09 5B
Julian 09-09 1b/2b
Lars 11-09 1a/2a
Evy 11-09 3a
Svenn 14-09 7b
June 16-09 7a/8a
Raf 16-09 7b
Seoen 18-09 1a/2a
Seojin 18-09 1b/2b
Lana 18-09 7a/8a
Sarah 18-09 7b
Lexi 19-09 4a/5a
Riley 25-09 7b
Tijn 27-09 7B
Aimée 03-10 7a/8a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Emmanuel Assadourian – groep 1B
 • Skyler Grainger – groep 1A
 • Linde van Oorschot – groep 1B
 • Tobias Bechthum – groep 1B
 • Matthias Nelisse – groep 1A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Informatieavonden

Ook voor dit schooljaar hebben wij weer een planning gemaakt voor onze informatieavonden.

Groep 1/2a     woe.    14 september 2022
Groep 1/2b     woe.    14 september 2022
Groep 3a        di.        13 september 2022
Groep 4/5a     ma.      12 september 2022
Groep 5ba      ma.      12 september 2022
Groep 6a        di.        13 september 2022
Groep 7b        do.      15 september 2022
Groep 7/8a     do.       15 september 2022

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Studiedagen 2022-2023

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

 • Vr. 30-09-2022
 • Ma. 14-11-2022
 • Do. 09-02-2023
 • Di. 09-05-2023
 • Woe. 05-07-2023

Schoolfotograaf

Foto Koch komt donderdag 15 september aanstaande de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.

Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. De groepsfoto zal op onze website geplaatst worden. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen met iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa’s/oma’s of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Rapporten inleveren

Wij verzoeken u vriendelijk om het rapport van uw kind, dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, z.s.m. op school in te (laten) leveren.

Ontruimingsoefening

Donderdag 22 september aanstaande zal de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar gehouden, waarvan de 1e aangekondigd wordt en door de leerkracht in de klas met de leerlingen besproken zal worden.

Studiedag

Op vrijdag 30 september aanstaande heeft het team de eerste studiedag van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

De eerste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op woensdagmiddag en -avond 28 september en donderdagmiddag 29 september aanstaande.
Maandag 12 september aanstaande ontvangt u via Parro een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind(eren) waarmee u zelf een afspraak/tijd kunt inplannen.
Wilt u, wanneer u meer kinderen op school heeft, met inplannen van afspraken rekening houden met een tussentijd van 10 minuten per gesprek? Zo voorkomt u dat u te laat bij het volgende gesprek arriveert.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Dit betekent samen werken aan:

 • een schoolcultuur richting democratische gemeenschap, waarbij iedereen: mag meedenken, zich verantwoordelijk voelt en betrokken is;
 • vergroten van sociale competenties;
 • het op een goede wijze kunnen oplossen van conflicten;
 • een goed groepsklimaat: verbeteren van de relaties binnen de groep;
 • waardering en respect voor elkaar en voor de verschillen.

Op maandag 5 september zijn we begonnen met blok 1: We horen bij elkaar.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Hoofdluisbrigade

Aan het einde van het vorige schooljaar zijn een aantal ouders van onze hoofdluisbrigade gestopt omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen helpen bij de hoofdluis-controles die op school uitgevoerd worden.
De controles worden 5x per jaar, afwisselend op de maandag- c.q. dinsdagmiddag, na elke vakantie gehouden.
De eerstvolgende controle is gepland op dinsdagmiddag 1 november aanstaande.

Wie komt onze hoofdluisbrigade versterken en zorgen dat de school hoofdluisvrij blijft?!
Voor informatie en opgeven: rank@veldvest.nl

Rock Solid Light

Zit je in groep 5 t/m 7? Dan ben je van harte welkom bij Rock Solid Light!

Elke avond hebben we een thema dat aansluit bij jouw leefwereld. We hebben de gekste spellen. Na het programma is er een chill-out met fris & chips, tafelvoetbal, tafeltennis, poolen en andere spelletjes. Het programma duurt van 19.30 tot 20.15 uur. Daarna dus lekker chillen. Is 21.00 uur te laat voor je, dan ben je vrij om eerder weg te gaan. Kom vooral een keer kijken!

Wanneer: Vanaf 24 september (en dan iedere 4e zaterdag van de maand)
Hoe laat?: van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Immanuelkerk (Teullandstaat 1)

Typetuin

Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te volgen.

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen.
Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8.
Start cursus: woensdag 2 november 2022 13:00uur.
Locatie: Protestantse Basisschool De Rank, Eikebeek 2 5501 CH VELDHOVEN
Prijs: €185,-
Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal)
Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022
www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579.

Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een paar plaatsen beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol!

Pleegzorg

Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou?
Volg de informatiebijeenkomst op dinsdag 13 september

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig. Ook in Best. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor jou?

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien
Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse (online) informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op dinsdag 13 september van 20.00 tot 22.00 uur Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen ervaring.

Aanmelden
Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg aanvragen.

Meer informatie
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 oktober aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 september aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer met een schone lij kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties terecht komen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand neemt.

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom belooft God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land. Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk.

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze kunnen ook betekenisvol worden voor kinderen. Als je graag een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of als je uitkijkt naar wat komen gaat; dan gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer veel ontdekken rond deze verhalen!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
06-09 Genesis 27:1-17 Isaäk roept zijn zoon bij
t/m Genesis 27:18-29 Jakob krijgt de zegen
10-09 Genesis 27:30-46 Esau komt terug
13-09 Genesis 28:10-22 Jakob in Betel
t/m Genesis 29:1-14 Bij de bron
17-09 Genesis 29:15-20 Jakob werkt
20-09 Genesis 29:21-30 Jakob trouwt met Lea
t/m Genesis 29:31-35 De zonen van Lea
24-09 Genesis 30:1-24 Rachel wordt moeder
27-09 Genesis 30:25-36 Jakob wil weg
t/m Genesis 30:37-43 Takken in het water
 01-10 Genesis 31:17-24 Jakob gaat weg
04-10 Genesis 31:25-35 Waar zijn godenbeeldjes
t/m Genesis 31:43-54 Verbond met Laban
08-10 Genesis 32:1-22 Jakob komt bij Esau
Lees verder...