BELANGRIJKE DATA

14 september Informatieavond groepen 4+5
15 september Informatieavond groepen 1/2
16 september Schoolfotograaf
17 september Buurtveegdag groep 3a
20 september Informatieavond groepen 3+8
21 september Informatieavond groepen 6+7
23 september Ontruimingsoefening
1 oktober Sponsorloop
8 oktober Studiedag: vrij

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Ninthe 07-09 4b
Yuna 07-09 8a
Julian 09-09 1a/2a
Evy 11-09 1b/2b
Svenn 14-09 6b
June 16-09 6a/7a
Raf 16-09 6b
Seoeun 18-09 1a/2a
Seojin 18-09 1b/2b
Lana 18-09 6a/7a
Sarah 18-09 6b
Lexi 19-09 4a/5a
Robbe 24-09 8a
Riley 25-09 6b
Riven 26-09 8a
Tijn 27-09 6b
Renske 28-09 8a
Bryan 01-10 8a
Aimée 03-10 6a/7a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Deniz Aydinoglu – groep 1A
 • Lars Meegdes – groep 1A
 • Benjamin Scholz – groep 1A
 • Jax Bogaarts – groep 1B
 • Mick Bogaarts – groep 1B
 • Donovan Schwarzenegger – groep 1B
 • Sofia Usmanova – groep 1B
 • Zacarias Valega Alvarez – groep 1B
 • Hannah Vossenberg – groep 1B
 • Desiree van Kempen – groep 5A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Informatieavonden

De informatieavonden voor dit schooljaar worden gehouden op:

 • Groep 1/2a     woe.    15 september 2021
 • Groep 1/2b     woe.    15 september 2021
 • Groep 3a        ma.      20 september 2021
 • Groep 4b        di.        14 september 2021
 • Groep 4/5a     di.        14 september 2021
 • Groep 6b        di.        21 september 2021
 • Groep 6/7a     di.        21 september 2021
 • Groep 8a        ma.      20 september 2021

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Schoolfotograaf

Foto Koch komt donderdag 16 september aanstaande de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.

Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. De groepsfoto zal op onze website geplaatst worden. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen met iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa’s/oma’s of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Fruitdagen

Graag stimuleren wij als school ook gezond eten en bewegen. Wij hebben daarom al jaren het beleid dat de woensdag en de vrijdag verplichte fruitdagen zijn. Dit betekent dat alle leerlingen dan alleen fruit meenemen als pauzehap.
Vorige schooljaar heeft de leerlingenraad geadviseerd om ook op de andere dagen fruit of groente, naast of i.p.v. een ‘gezonde’ koek of iets dergelijks, mee te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk met deze afspraken rekening te houden.

Rapporten inleveren

Wij verzoeken u vriendelijk om het rapport van uw kind, dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, z.s.m. op school in te (laten) leveren.

Ontruimingsoefening

Donderdag 23 september aanstaande zal de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar gehouden, waarvan de 1e aangekondigd wordt en door de leerkracht in de klas met de leerlingen besproken zal worden.

Studiedag

Op vrijdag 8 oktober aanstaande heeft het team de eerste studiedag van dit schooljaar.
Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

De eerste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op dinsdag-middag 12 oktober en donderdagmiddag en -avond 14 oktober aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 27 september aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk maandag 4 oktober aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Dit betekent samen werken aan:

 • een schoolcultuur richting democratische gemeenschap, waarbij iedereen: mag meedenken, zich verantwoordelijk voelt en betrokken is;
 • vergroten van sociale competenties;
 • het op een goede wijze kunnen oplossen van conflicten;
 • een goed groepsklimaat: verbeteren van de relaties binnen de groep;
 • waardering en respect voor elkaar en voor de verschillen.

Op maandag 6 september zijn we begonnen met blok 1: We horen bij elkaar.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Hoofdluisbrigade

Aan het einde van het vorige schooljaar zijn een aantal ouders van onze hoofdluisbrigade gestopt omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen helpen bij de hoofdluis-controles die op school uitgevoerd worden.
De controles worden 5x per jaar, afwisselend op de maandag- c.q. dinsdagmiddag, na elke vakantie gehouden.
De eerstvolgende controle is gepland op maandagmiddag 1 november aanstaande.

Wie komt onze hoofdluisbrigade versterken en zorgen dat de school hoofdluisvrij blijft?!
Voor informatie en opgeven: rank@veldvest.nl

Gezellige, gekleurde start van het nieuwe schooljaar

Het schoolplein van de bovenbouw heeft vorig jaar een nieuw speeltoestel gekregen en de ActiviteitenCommissie heeft het idee opgevat om ook het onderbouwschoolplein meer kleur te geven. Projectleider Carlein heeft de berekeningen gedaan, de verf aangeschaft en de zandbakrand met de hogedrukspuit schoon gespoten. Zij heeft, een dag lang, samen met de andere ouders Norma, Frida en Elif de zandbakrand en een aantal tegels op het onderbouwschoolplein geverfd, met speciale hulp van de vierjarige Yagmur.

Een leuke verassing voor de leerlingen op de eerste schooldag van dit nieuwe schooljaar!
Ze spelen al enthousiast op/met de nieuwe kleurvlakken.

Typecursus Typetuin

Op onze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8.
Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: donderdag 7 oktober 2021
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: Basisschool De Rank
Prijs: € 160,00 (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

 • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Vol = Vol. Schrijf dus snel in.

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 6 oktober aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 september aanstaande.

Gespot tijdens de vakantie

Rooster ‘Kind op maandag’

Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het bijbelboek Genesis. Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen. Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dat hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.

De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat. Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.

We hopen dat de verhalen weer veelzeggend tot leven komen in de klas!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
06-09 Genesis 27:1-17 Isaäk roept zijn zoon bij..
t/m Genesis 27:18-29 Jakob krijgt de zegen
10-09 Genesis 27:30-46 Esau komt terug
13-09 Genesis 28:10-22 Jakob in Betel
t/m Genesis 29:1-14 Bij de bron
17-09 Genesis 29:15-20 Jakob werkt
20-09 Genesis 29:21-30 Jakob trouwt met Lea
t/m Genesis 29:31-35 De zonen van Lea
24-09 Genesis 30:1-24 Rachel wordt moeder
27-09 Genesis 30:25-36 Jakob wil weg
t/m Genesis 30:37-43 Takken in het water
01-10 Genesis 31:17-24 Jakob gaat weg
04-10 Genesis 31:25-35 Waar godenbeeldjes?
t/m Genesis 31:43-54 Verbond met Laban
08-10 Genesis 31:1-22 Jakob en Esau samen
Lees verder...