BELANGRIJKE DATA

2 september Infoavond groepen 1/2
7 september Schoolfotograaf
8 september Infoavond groepen 5 en 6
9 september Infoavond groepen 7 en 8
10 september Ontruimingsoefening
18 september Buurtveegdag groep 3a
23 september 25-jarig jubileum De Rank
24 september 25-jarig jubileum De Rank
25 september Studiedag: vrij
28 september Start blok 2 De Vreedzame School
8 oktober 10-minutengesprekken
13 oktober 10-minutengesprekken

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Simon 03-09 5a/6a
Ninthe 07-09 3b
Yuna 07-09 7a
Svenn 14-09 5b
June 16-09 5a/6a
Raf 16-09 5b
Lana 18-09 5a/6a
Sarah 18-09 5b
Lexi 19-09 3b
Robbe 24-09 7a
Riley 25-09 5b
Riven 26-09 7a
Tijn 27-09 5B
Renske 28-09 7a
Jill 30-09 8a
Bryan 01-10 7a
Aimée 03-10 5a/6a
Rimon 04-10 8a
Lees verder...

De Rank: 25 jaar

Op 1 augustus jl. is het 25 jaar geleden dat De Rank gestart is uit een fusie van Protestantse basisschool De Bron en Protestantse basisschool De Achtkant. Dit jubileum willen wij uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de zomervakantie is er al een jubileumcommissie bestaande uit leerkrachten en ouders van onze Activiteiten Commissie aan de slag gegaan om een bijzonder programma samen te stellen. Ook met onze leerlingen uit de leerlingenraad en in de klassen is gesproken over activiteiten die passend zijn bij dit jubileum en de belangstelling van onze leerlingen.

Samen met Art4U zijn er verschillende workshops voor leerlingen ontwikkeld met als overkoepelend thema ‘Kunst en Cultuur’.
Woensdag 23 en donderdag 24 september aanstaande zullen alle leerlingen aan 3 workshops kunnen deelnemen. Hiervan zullen filmopnamen gemaakt worden, zodat ouders/verzorgers op een later moment kunnen meegenieten van alle kunstzinnige en creatieve momenten.
Donderdagmiddag 24 september zullen we tussen 14.30-15.30 uur met de leerlingen in een parade door de wijk lopen. De route zal te zijner tijd bekend gemaakt worden, zodat u en onze buurtbewoners ons jubileum ook een beetje kunnen meevieren.
Ook zal ons schoollied in een nieuw en modern jasje worden gestoken en zal er met alle leerlingen een nieuwe opname van worden gemaakt.

Fruitdagen

Graag stimuleren wij als school ook gezond eten en bewegen. Wij hebben daarom al jaren het beleid dat de woensdag en de vrijdag fruitdagen zijn. Dit betekent dat alle leerlingen dan alleen fruit meenemen als pauzehap. Wij verzoeken u daar rekening mee te houden en die dagen de kinderen geen andere pauzehap mee te geven.

Weer naar school

Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?

Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.

Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.

Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.

Hierbij geven wij een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.

 • Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
 • Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
 • Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.
 • Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
 • Laat u niet afleiden, wees alert.
 • Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
 • Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

Bron: ANWB

Rapporten inleveren

Wij verzoeken u vriendelijk om het rapport van uw kind, dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, z.s.m. op school in te (laten) leveren.

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Seoeun Lim – groep 1B
 • Seojin Lim – groep 1B
 • Julian van der Pol – groep 1A
 • Luka Schilders – groep 1A
 • Mels Smaal – groep 1B
 • Evi Smits – groep 1B

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Schoolfotograaf

Foto Koch komt maandag 7 september aanstaande de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen.

Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose.
Uw kind zal zich hier vertrouwd bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling een eigen houding aan kan nemen.

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. De groepsfoto zal op onze website geplaatst worden. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen met iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa’s/oma’s of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site.

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden.
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.

Ontruimingsoefening

Donderdag 10 september aanstaande zal de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar gehouden, waarvan de 1e aangekondigd wordt en door de leerkracht in de klas met de leerlingen besproken zal worden.

Studiedag

Op vrijdag 25 september aanstaande heeft het team de eerste studiedag van dit schooljaar. Alle kinderen hebben dan vrij.

10-minutengesprekken

De eerste ronde 10-minutengesprekken van dit schooljaar wordt gehouden op donderdagmiddag en -avond 8 oktober en dinsdagmiddag 13 aanstaande. Het uitnodigingsbriefje hiervoor ontvangt u maandag 21 september aanstaande. Wilt u er voor zorgen dat het antwoordstrookje uiterlijk maandag 28 september aanstaande op school ingeleverd is?!. Later ingeleverde strookjes kunnen wij helaas niet meer inplannen.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Dit betekent samen werken aan:

 • een schoolcultuur richting democratische gemeenschap, waarbij iedereen: mag meedenken, zich verantwoordelijk voelt en betrokken is;
 • vergroten van sociale competenties;
 • het op een goede wijze kunnen oplossen van conflicten;
 • een goed groepsklimaat: verbeteren van de relaties binnen de groep;
 • waardering en respect voor elkaar en voor de verschillen.

Op maandag 31 augustus zijn we begonnen met blok 1: We horen bij elkaar.
Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Hoofdluisbrigade

Aan het einde van het vorige schooljaar zijn een aantal ouders van onze hoofdluisbrigade gestopt omdat hun kinderen naar het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Wij zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe ouders die ons kunnen helpen bij de hoofdluiscontroles die op school uitgevoerd worden.
De controles worden 5x per jaar, afwisselend op de maandag- c.q. dinsdagmiddag, na elke vakantie gehouden.
De eerstvolgende controle is gepland op maandagmiddag 26 oktober aanstaande.

Wie komt onze hoofdluisbrigade versterken en zorgen dat de school hoofdluisvrij blijft?!
Voor informatie en opgeven: rank@veldvest.nl

Hulp gezocht voor de schoolbibliotheek

Elke maandag en donderdag van 13.30-14.30 uur mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de schoolbieb om boeken te ruilen.
De bibliotheek wordt bemand door (groot-) ouders van kinderen die op school zitten. Het gaat onder meer om het innemen en opruimen van de boeken en het helpen van de kinderen met het uitzoeken van geschikte boeken. Het is erg leuk en dankbaar werk!
Voor beide dagen zijn we dringend op zoek naar vrijwilligers die één keer in de drie weken op maandag of donderdag een dienst willen draaien. De biebdienst draai je altijd met twee personen.
Lijkt het u leuk om mee te komen helpen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia Mirani, cmirani@kpnplanet.nl. Of stuur een berichtje naar: rank@veldvest.nl.

Vanuit de activiteitencommissie

Voor het schooljaar 2020-2021 is de activiteitencommissie op zoek naar enthousiaste ouders (ook vaders) die willen meedenken, meehelpen ofwel hun steentje willen bijdrage aan activiteiten op school.
De AC komt één keer in de twee maanden bij elkaar om activiteiten te evalueren en aankomende activiteiten te bespreken.
Je helpt met 1 à 2 activiteiten per schooljaar, het gaat dan om meedenken, organiseren en op de dag zelf helpen.
Ben je enthousiast, creatief en houd je van het organiseren van activiteiten? Dan ben je enorm welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frida Derksema, voorzitter AC of Gijs van Vark.
Een berichtje/vraag kunt u sturen naar: acbsderank@gmail.com

Samen een glimlach bezorgen – Kaarten voor ouderen

Tijdens schooljaar 2018-2019 ontstond tegelijktijdig bij de leerlingenraad, als ook bij de activiteiten commissie van school, het idee om te kijken of we wat kunnen betekenen voor ouderen.
In schooljaar 2019-2020 waarin we de lockdownperiode voor bestrijding van het coronavirus hebben ervaren, is dit idee nog urgenter geworden. Ouderen die de zorginstelling bijna niet uit mogen, kunnen wel wat positiefs uit de buitenwereld gebruiken.
De activiteiten commissie heeft daarom een kaartenactie op touw gezet. Tijdens de laatste schoolweken voor de zomervakantie hebben de leerlingen in de klas hun best gedaan met schrijven, tekenen en schilderen om een kaartje te maken voor een oudere. Met een hele grote dank aan alle leerkrachten die het hebben willen regelen in de toch al drukke periode voor de zomervakantie!

Het zijn hele mooie en vrolijke kaarten geworden!
Op de foto een kleine selectie van de bijna 250 kaarten die zijn gegeven aan zorginstelling Merefelt/Sele om uit te delen aan de bewoners.

PS Wil je zelf of met je gezin ook af en toe een kaartje/tekening aan een oudere sturen, dan kun je kijken op https://www.ouderenfonds.nl/schrijfmaatje.

PPS Heb je interesse om deel te nemen aan de activiteitencommissie en met ons te helpen bij de activiteiten op school? De eerste vergadering is op woensdag 30-09 (we vergaderen 4x per jaar, en je zit in de werkgroep bij 2 (of meer) activiteiten, zoals bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, rankfestival, sportdag). De activiteitencommissie bestaat nu uit een groep van 10 moeders, maar vaders zijn natuurlijk ook heel welkom om aan te sluiten. Informatie of aanmelden kan via de voorzitter Frida Derksema, mail@fridaderksema.nl.

Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin

Schrijf nu in want vol = vol!

Op onze school wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.

Voor wie?
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Ook voor kinderen met dyslexie.

Wanneer is de typecursus?
Startdatum: donderdag 1 oktober 2020
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur
Leslocatie: Protestantse Basisschool De Rank, Eikebeek 2 5501 CH VELDHOVEN

Prijs: 145 euro (incl. examen)

Waarom blind leren typen?
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach.

De klassikale cursus van de Typetuin

 • Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.
 • De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door.
 • Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.
 • Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online berichtenmodule.
 • De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
 • Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is regisseur van zijn of haar eigen leerproces.

Wat heb je thuis nodig?
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding.
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin.

Aanmelden
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start.
Vol = Vol. Schrijf dus snel in.

Lege batterijen of
oude mobiele telefoons?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 7 oktober aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 30 september aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
31-08 Exodus 1 De vroedvrouwen
t/m Exodus 2:1-10 Het biezenmandje
04-09 Exodus 2:11-25 Mozes naar Midjan
07-09 Exodus 3:1-12 Mozes geroepen
t/m Exodus 4:1-17 Mozes wil niet
11-09 Exodus 5:1-9 Naar de farao
14-09 Exodus 7:1-13 Farao luister niet
t/m Exodus 7-10 Tien plagen
18-09 Exodus 12:29-42 De uittocht
21-09 Exodus 14 Door de zee
t/m Exodus 16 Brood uit de hemel
25-09 Exodus 17:1-7 Water uit de rots
28-09 Exodus 18 Bezoek van Jetro
t/m Exodus 19 De berg Sinaï
02-10 Exodus 20 De tien geboden
05-10 Exodus 24:12-18 en 31:18 Mozes gaat de berg op
t/m Exodus 32:1-6 Het gouden kalf
09-10 Exodus 32:15-20 Mozes komt terug