BELANGRIJKE DATA

27 augustus Schoolfotograaf
27 augustus Info-avond groepen 3/4/5/6, 20.00 uur
28 augustus Info-avond groepen 1/2, 20.00 uur
3 september Ontruimingsoefening
4 september Info-avond groepen 7/8, 20.00 uur
6 september Buurtveegdag groep 1/2a en 3a

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Liam 21-08 4A
Robert 25-08 4B
Levon 27-08 1/2B
Hannah 28-08 8A

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Emma van Bree – groep 1A
 • Guusje IJkhout – groep 1B
 • Lucas Leite Kochare – groep 1B
 • Nola Zwijnenburg – groep 1C
 • Pleun IJkhout – groep 1C
 • Florian Mollema – groep 1C
 • Leo Roos – groep 1C
 • Elianne Vossenberg – groep 1C
 • Tijn de Mooij – groep 3A
 • Julian Jansen – groep 6A

van harte welkom!
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Rapporten inleveren

Wij verzoeken u vriendelijk om het rapport van uw kind, dat u voor de zomervakantie ontvangen heeft, z.s.m. op school in te (laten) leveren.

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt dinsdag 27 augustus aanstaande op school om individuele foto’s, groepsfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes te maken.
Tip van de fotograaf: Door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Informatieavonden

Groep 1/2a     woe.    28 augustus 2019
Groep 1/2b     woe.    28 augustus 2019
Groep 1/2c     woe.    28 augustus 2019
Groep 3a        di.        27 augustus 2019
Groep 4b        di.        27 augustus 2019
Groep 4/5a     di.        27 augustus 2019
Groep 6a        di.        27 augustus 2019
Groep 7a        woe.    04 september 2019
Groep 7/8b     woe.    04 september 2019
Groep 8a        woe.    04 september 2019

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Op deze avonden kunt u kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en zij zullen u vertellen wat er het schooljaar allemaal staat te gebeuren in de groep.

Studiedagen 2019-2020

Komend schooljaar zijn onze studiedagen gepland op:

 • Vr. 27-09-2019
 • Di. 05-11-2019
 • Ma. 03-02-2020
 • Do. 09-04-2020
 • Woe. 01-07-2020

Alle leerlingen zijn dan vrij.

Ontruimingsoefening

Dinsdag 3 september aanstaande zal de 1e ontruimingsoefening van dit schooljaar gehouden worden. Zoals gebruikelijk worden deze oefeningen 2x per jaar gehouden, waarvan de 1e aangekondigd wordt en door de leerkracht in de klas met de leerlingen besproken zal worden.
Wij hopen uiteraard dat het bij deze oefening mag blijven. Doch mocht het echt een keer nodig zijn, dan weten leerlingen en leerkrachten wat hen te doen staat.

Schoolbibliotheek, gezocht……..

We zijn weer op zoek naar nieuwe bieb-ouders die op maandag kunnen helpen bij het uitgeven en innemen van de boeken.

Gezocht:

 • nieuwe bieb-ouders met ingang van het nieuwe schooljaar;
 • de schoolbieb is voor de leerlingen open op maandag- en donderdag-middag van 13.30 uur tot 14.30 uur;
 • bieb-ouders doen gemiddeld 1x in de 3 weken “dienst”;
 • de bieb wordt altijd door 2 personen bemand.

Lijkt het je leuk om je zo af en toe in te zetten voor de schoolbieb, meld je dan aan bij Ellen Burghouts (zie hieronder).
Je hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Namens de bieb-ouders,
Ellen Burghouts, tel: 040 – 253 35 39
e-mail: ellenenhan@hotmail.com

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

Dit betekent samen werken aan:

 • een schoolcultuur richting democratische gemeenschap, waarbij iedereen:mag meedenken, zich verantwoordelijk voelt en betrokken is;
 • vergroten van sociale competenties;
 • het op een goede wijze kunnen oplossen van conflicten;
 • een goed groepsklimaat: verbeteren van de relaties binnen de groep;
 • waardering en respect voor elkaar en voor de verschillen.

Op maandag 19 augustus zijn we begonnen met blok 1: We horen bij elkaar.

Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over ”opstekers” en “afbrekers”. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een “afbreker”. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

De komende weken gaan de lessen over:

 • Welkom in onze groep
  We leren elkaar (beter) kennen.
  We stellen samen de regels op.
  Maken een takenlijst en verdelen de taken.
 • Opstekers, afbrekers en tips
  We leren positieve woorden gebruiken.
  Wat is het effect van woorden die ‘afbreken’?
 • Respecteren van verschillen en meningen
  Wat vind ik er zelf van?
 • Samenwerken en samenspelen: In onze klas en met een ander.
 • Pesten en plagen
 • Samen afspraken maken

Schoolmelk

Onze school biedt Schoolmelk aan. Met Schoolmelk heeft uw kind in de pauze een lekker vers, gekoeld zuiveldrankje. Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2 en Vitamine B12. Hierdoor kan Schoolmelk een bijdrage leveren aan een gezonde levensstijl.

Uw voordelen

 • Verse, gekoelde zuivel
 • Geen gedoe
 • € 1,40 per week(voor elke dag melk)

Wat zit er in een pakje schoolmelk?
Een pakje bevat 200 ml halfvolle Weidemelk. Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de Nederlandse wei lopen. Daarom heeft onze melk een groen vinkje!

Hoe werkt Schoolmelk?
Het snelst sluit u een abonnement af via de website www.iedereenfitopschool.nl of telefonisch via 088 116 8006. Ongeveer 2-3 weken later begint uw kind dan met schoolmelk. Ook kunt u per email een aanmeldingsformulier opvragen of gebruik maken van de formulieren op school.

Flexibel
Opzeggen gaat op dezelfde manier. Houdt u rekening met een opzegtermijn van 1 maand.
De producten worden na aflevering meteen door de chauffeur in de koelkast gezet. Hierdoor krijgt uw kind gekoelde, verse zuivel. Dat is niet alleen lekker én gezond voor uw kind, maar ook gemakkelijk voor u.

Wat zijn de kosten?
De Europese Unie verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2019/2020 daarom slechts € 0,28 (voor één termijn betaalt u ongeveer € 17,50).

Tel.:                 088 – 1168006
E-Mail:             contact@iedereenfitopschool.nl
Website:         www.iedereenfitopschool.nl

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 4 september aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 28 augustus aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

19-08 2 Koningen 4:8-17 Elisa, vrouw uit Sunem
t/m 2 Koningen 4:18-30 Jongen uit Sunen sterft
23-08 2 Koningen 4:31-37 Er is toekomst
26-08 2 Koningen 4:38-41 De dood in de pot
t/m 2 Koningen 5:1-27 Naäman
30-08 2 Koningen 6:1-7 De drijvende bijl