Aanmelding en inschrijving

Aanmelden van leerlingen is het gehele jaar door mogelijk. Wij vragen u hiervoor een afspraak te maken met de directie. Bij de aanmelding kunnen ouders/verzorgers zoveel mogelijk informatie krijgen over de gang van zaken op school. Ook zal er een rondleiding worden gegeven.

Voor inschrijving wordt gebruik gemaakt van inschrijfformulieren, waarop alle gegevens van het kind ingevuld worden. De ouders/verzorgers ondertekenen de inschrijving en krijgen een bevestiging van inschrijving.

In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de  leeftijd van 4 jaar, mag hij/zij al maximaal vijf dagen op school op bezoek komen.
In de regel gebeurt dit op de ochtenden, zodat de leerling(e) aan het schoolritme kan wennen. Na zijn/haar 4e verjaardag mag een kind alle dagen op school komen.

In de  laatste 4 weken voor de zomervakantie stromen er geen nieuwe leerlingen meer in.  Deze leerlingen starten direct na de zomervakantie in hun nieuwe groep en bij  hun nieuwe leerkracht.

‘Aannamebeleid’