BELANGRIJKE DATA

10 Mei Buurtveegdag groep 1/2a
15 Mei Praktisch Verkeersexamen groepen 7
16 Mei RankFestival, 18.30-20.00 uur
17 Mei RankFestival, 18.30-20.00 uur
20 Mei Start blok 6 De Vreedzame School
23 Mei Schoolreis groep 1 t/m 4
30 Mei Hemelvaart: vrij
31 Mei Vrije dag
4 Juni Start schoolkamp groep 8
7 Juni Einde schoolkamp groep 8
7 Juni Buurtveegdag groep 1/2b

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Jayden 10-05 6b/7b
Mohammed 11-05 3a
Yenthe 11-05 3a
Jia Shu 12-05 1b/2b
Amy 15-05 6b/7b
Isa 18-05 1b/2b
Sophia 18-05 8a
Jochem 18-05 4a/5a
Iris 19-05 7a
Riley 19-05 3b
Collin 21-05 8a
Alicia 21-05 7a
Mex 21-05 1a/2a
Stan 24-05 6a
Nathaniel 24-05 3a
Tim 31-05 1b/2b
Sem 01-06 5b
Mara 04-06 8a
Beau 05-06 6b/7b
Jordy 05-06 6a
Lees verder...

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Sofia Valencia – groep 1A
 • Pieter Menting – groep 1A
 • Berrit Brugmans – groep 1B
 • Nathanja Ravensbergen – groep 3A

van harte welkom.
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Pasen

Het thema van onze paasviering was dit jaar: ‘Nieuw Leven’. Aan het einde van de schooldag kregen de kinderen een presentje mee naar huis dat in het teken stond van dit thema.
De medewerkers (cliënten van zorgorganisatie Severinus) van de werk- en cadeauwinkel in het City Centrum, genaamd ‘Speesjaal’, hebben speciaal voor de Rank op 250 zakjes een bloem getekend. Door de leden van de activiteitencommissie van onze school zijn deze zakjes gevuld met bloemenzaad en voorzien van een gedichtje over nieuw leven. Dit leverde een kleurrijk geheel op en hopelijk straks ook veel kleurrijke bloemen!

Nieuw Leven

Groei, groei, zaadje klein,
Uit de donk’re gronden.
Altijd hoger, altijd op,
Tot ten laatst je groene top
’t Zonlicht heeft gevonden.

Bloemknop, bloesemknop
Wiegel in de winden.
Als je je blaadjes openvouwt,
Altijd verder openvouwt
Kan de zon je vinden.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!

In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:

 • Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt;
 • Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten;
 • Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meneer zijn of een leerling van groep 5 t/m 8;
 • Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen;
 • Hoe je kunt solliciteren voor een plaats in een commissie;
 • Hoe we besluiten wie er in de commissie komt.

Maandag 20 mei starten wij met blok 6 “We zijn allemaal anders”. De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

 • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen;
 • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas;
 • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal;
 • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod;
 • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten;
 • In groep 7 gaat het om levens-beschouwingen;
 • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.
In dit blok willen we de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.
Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen van overeenkomsten en verschillen in de eigen groep en de school. We maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijke grenzen aan welk gedrag niet meer kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok.
Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op Site van de school www.devreedzameschool.nl of langskomen op school.
Lees verder...

Wandeldriedaagse

Dit jaar wordt de wandeldriedaagse nieuw leven ingeblazen. Er is hiervoor een nieuwe stichting in het leven geroepen.  Het belooft een hele happening te worden, nog gezelliger dan sommigen van jullie al gewend waren via Jeugdland.

De wandeldagen zijn op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 juni.
Vertrek: De Plaatse in Veldhoven-Dorp.

De kinderen uit groep 1 t/m 3 lopen 2,5 km per dag. Deze groep start  om 18.00 uur
De kinderen uit groep 4 t/m 6 lopen  5 km per dag. Deze groep  start om 17.45 uur
De kinderen uit groep 7 en 8 lopen 10 km per dag. Deze groep start om 17.30 uur
Een kwartier vóór de start is er een warming up voor elke groep.

Jullie mogen je broertjes, zusjes, papa’s mama’s of andere familieleden ook vragen mee te lopen. Zij betalen ook inschrijfgeld en ontvangen een medaille en versnapering. Hoe meer mensen, hoe meer wandelplezier en hoe beter iedereen onze liedjes hoort.
Wij verklappen nog niet alles maar Cardo is erbij en op de laatste avond worden jullie binnengehaald door de fanfare, ligt er voor alle kanjers een medaille te wachten en is er een afsluitevent met een drankje en muziek.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 per persoon.
Het opgavestrookje kan samen met het inschrijfgeld worden ingeleverd bij juf Anita. Uiterste inleverdatum is woensdag 22 mei aanstaande.
Let op! Je opgave is pas definitief, als er betaald is.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een paar mensen die per groep als verantwoordelijke mee willen lopen. Opgeven hiervoor kan via onderstaand mailadres van Marie-José Dillen. Tevens kunnen hier de vragen gesteld worden.

Dwars door Veldhoven heeft ook een facebookpagina en website: www.dwarsdoorveldhoven.nl

We gaan er een hele gezellige driedaagse van maken.

Sportieve groet,
Marie-José Dillen,
josedillen@gmail.com

Aanbod Korein Kinderplein

Musical en meer..
Voor alle kinderen van groep 1 t/m 4.
Vanaf maandag 27 mei,16.15 tot 17.00 uur, Eikebeek 2.
Aanmelden via: https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/musical-veldhoven
Datum: 27 mei, 3 juni, 17 juni en 24 juni
Kosten: 25 euro voor een reeks van 4 workshops

Vloggen en meer..
Voor alle kinderen van groep 5 t/m 8.
Vanaf maandag 27 mei, 17.00 tot 18.00 uur, Eikebeek 2
Aanmelden via: https://www.koreinkinderplein.nl/ontdek-meer/vloggen-veldhoven
Datum: 27 mei, 3 juni, 17 juni en 24 juni
Kosten: 25 euro voor een reeks van 4 workshops

Brabants Stripspektakel!

Superhelden, Lucky Luke en VR-games op het Brabants Stripspektakel!!!  Kijk of je je superheldendiploma kunt halen, zie je Spiderman aan de dakgoot hangen of zit Geronimo Stilton weer in zijn voorleesstoel ….. Kom het zien!!
Doe dit jaar ook weer mee en win een leuke prijs op het 34e Brabants Stripspektakel in Veldhoven!
Als jij wint, winnen wij als school ook een prijs! Download het wedstrijdformulier op de website van het Brabants Stripspektakel, kleur of teken en lever ‘m in bij de kassa op 18 en 19 mei! Jij mag dan gratis naar binnen EN je krijgt een leuke striptas (zolang de voorraad strekt).
Dit jaar hebben we nog meer activiteiten voor kinderen op het Kids Comix Festival, er zijn ook veel flipperkasten, een grote stormbaan van 17 meter en lopen er allerlei bekende stripfiguren rond waar je mee op de foto kunt!
In aanloop naar het Brabants Stripspektakel hebben we nog twee tekenworkshops; op 8 mei in de bibliotheek van Eindhoven en op 15 mei in de bibliotheek van Veldhoven. En vergeet onze grote Cartoonparade niet: op zaterdag 11 mei a.s. lopen we met ongeveer 40 bekende (strip)figuren door de binnenstad van Eindhoven. Er zijn ook Star Wars Stormtroopers bij, de bekende furries en zelfs Pikachu, waar die dag ook de première is in de VUE bioscoop!!
Meer informatie en de wedstrijdformulieren kun je vinden op http://brabantsstripspektakel.com/school/

KiKa kinderkamp Veldhoven

Voor alle basisschoolkinderen, groep 3 t/m 8, in Veldhoven en omgeving worden er ook in 2019 zomerkampen georganiseerd. KiKa Veldhoven gaat op kamp van zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli.
Een kamp bij KiKa Veldhoven betekent gegarandeerd een super leuke week samen met +/- 100 kinderen en enthousiaste leiding! Tijdens het kamp slapen we in tenten, doen we veel spellen en speurtochten in het bos en is er voldoende tijd om samen met nieuwe vrienden/vriendinnen te spelen!
Lijkt het je leuk om in de zomervakantie mee op kamp te gaan? Inschrijven voor kamp Veldhoven kan op www.stichtingkika.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar info@kikaveldhoven.nl.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 5 juni aanstaande.
Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 29 mei aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

Veel kinderen hebben plannen voor later. Later worden ze misschien wel rijk, succesvol en gelukkig. Sommige kinderen denken er zelfs over om later prins of prinses te worden… Iedereen heeft verwachtingen en hoop voor de toekomst. Maar wanneer begint die toekomst eigenlijk? En wat kun je er zelf aan doen om je gedroomde toekomst dichterbij te brengen? Het thema van dit nummer van Kind op Maandag is: Later begint nu. We lezen het verhaal van Ruth, een jonge vrouw uit Moab. Als haar man sterft, besluit Ruth om met haar schoonmoeder Noömi mee te gaan naar Betlehem. Zo komt ze in een stad waar ze niemand kent en waar alles anders is. Zou dat de toekomst zijn waar ze als klein meisje van droomde? Misschien niet. Het verhaal laat zien dat het leven soms heel anders loopt dan je verwacht. Maar Ruth laat het er niet bij zitten. Ze gaat werken op het land en ontmoet daar een man uit Betlehem waar ze uiteindelijk mee trouwt. Samen krijgen ze een kind, dat uiteindelijk de opa zal worden van de grote koning David. Later is begonnen!

In de week voor Pinksteren horen de kinderen hoe de leerlingen van Jezus verder konden na zijn hemelvaart. Ze wisten niet goed wat ze nog van hun toekomst konden verwachten nu hij er niet meer was. Maar toen gebeurde het wonder: De Geest van God werd over hen uitgestort. Daardoor konden ze verder gaan met wat Jezus begonnen was: de verkondiging van het koninkrijk van God. Daar konden ze meteen mee beginnen!
Misschien is het mooi om deze weken thuis ook eens te praten over ‘later’. Welke wensen en verwachtingen hebben de kinderen over later? En u zelf? (‘Wat wilt u later eigenlijk worden?’) In de bijbelverhalen blijkt dat mensen zelf veel invloed hebben op hun toekomst. En ook, dat er iemand is die je helpt met wat je zelf niet kunt. Dat wensen we alle kinderen toe!

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
06-05 Ruth 1:1-6 Noömi gaat terug
t/m Ruth 1:7-22 Ruth gaat mee
10-05 Ruth 2:1-17 Bethlehem
13-05 Ruth 2:18-23 Terug bij Noömi
t/m Ruth 3:1-5 Het plan van Noömi
17-05 Ruth 3:6-15 In de nacht
20-05 Ruth 3:16-18 Weer terug bij Noömi
t/m Ruth 4:1-12 In de stadspoort
24-05 Ruth 4:13-17 Kleinzoon voor Noömi
27-05
t/m Handelingen 1:1-11 Jezus naar de hemel
29-05
03-06 Handelingen1:12-26 Een nieuwe leerling
t/m Handelingen 2:1-13 Pinksteren
07-06 Handelingen 3:1-10 Genezing van verlamde
Lees verder...