BELANGRIJKE DATA

4 april Schriftelijk verkeersexamen groep 7a en 7b
5 april Buurtveegdag groep 4/5a en 5b
8 april Start blok 5 De Vreedzame School
9 april Studiedag
12 april Koningsontbijt
18 april Paasfeest
19 april Goede Vrijdag: vrij
22 april Start meivakantie
3 mei Einde meivakantie
10 mei Buurtveegdag groep 1/2a
16 mei RankFestival, 18.30-20.00 uur
17 mei RankFestival, 18.30-20.00 uur

Verjaardagen

De volgende leerlingen van onze school zijn de komende tijd jarig:

naam jarig groep
Sofie 04-04 1B/2B
Laura 04-04 7a
Niels 04-04 4a/5a
Thomas 05-04 5b
Joep 05-04 4a/5a
Ryan 06-04 1b/2b
Milly 06-04 3a
Tijn 06-04 3a
Charlsie 08-04 6b/7b
Tim 10-04 1a/2a
Melle 11-04 1a/2a
Ella 11-04 4A/5A
Sofie 13-04 3a
Kiran 13-04 3b
Francisco 17-04 6a
Lorenzo 17-04 6a
Roos 18-04 1b/2b
Thijs 18-04 1b/2b
Mikal 21-04 6b/7b
Jens 21-04 1a/2a
Flyn 25-04 1b/2b
Wouter 25-04 3a
Sarah 25-04 5b
Emmie 27-04 8a
Moshe 28-04 3b
Adam 30-04 1a/2a
Celina 05-05 7a
Yaela 05-05 1a/2a
Taavi 05-05 5b
Noren 05-05 3a
Evelyn 07-05 5b
Niklas 07-05 6b/7b
Jelle 08-05 8a
Lees verder...

Studiedag

Op dinsdag 9 april aanstaande heeft het team de vierde studiedag van dit schooljaar.
Tijdens deze studiedag zullen er groeps-besprekingen gehouden worden en is er een tussenevaluatie van de groepsplannen.
Alle kinderen hebben deze dag vrij.

Welkom op school

Deze maand heten we

 • Maeve Megens – groep 1A
 • Samuël Nelisse – groep 1A
 • Lefter Karaca  – groep 2B

van harte welkom.
Wij hopen dat jullie samen met ons een hele fijne tijd bij ons op school mogen hebben.

Koningsontbijt

Ter gelegenheid van de aanstaande verjaardag van onze Koning Willem-Alexander zullen wij op vrijdag 12 april op school de dag starten met een Koningsontbijt. Dit ontbijt wordt geheel verzorgd door Jumbo.
Wilt u hier die dag bij het ontbijt thuis rekening mee houden?
En wilt u uw kind donderdag 11 of vrijdag 12 april een bord en bestek (voorzien van naam) meegeven naar school?

Rapporten inleveren

Begin februari hebben alle leerlingen hun 1e rapport van dit schooljaar ontvangen. Gelieve het rapport – wanneer dit nog niet gebeurd is – z.s.m. weer op school in te leveren.

Schoolreizen

In mei/juni gaan de groepen 1 tot en met 7 op schoolreis. Het duurt nog even, maar toch wil ik u hierbij alvast enige informatie verstrekken over deze schoolreisjes.
Op donderdag 23 mei a.s. zullen de leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 op schoolreis gaan. Zij gaan die dag naar Hullie Speelboerderij in Uden, waar zij zich de hele dag kunnen vermaken.
De kosten hiervan bedragen € 20,00.

Dinsdag 11 juni a.s. gaan de leerlingen van de groepen 5 tot en met 7 op schoolreis. Zij brengen een bezoek aan Toverland in Sevenum, waar zij van alles kunnen doen en ontdekken.
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 27,00.

 • Donderdag 23 mei zijn de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij!
 • Dinsdag 11 juni zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 en 8 vrij!

Kortingsregeling:

 • 3e kind binnen hetzelfde gezin nu bij ons op school: 50% van de laagste schoolreisprijs (€ 10,00)
 • 4e kind binnen hetzelfde gezin nu bij ons op school: laagste schoolreisprijs gratis.

Vriendelijk verzoek om het bedrag dat voor uw kind(eren) geldt z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL79 INGB 0005 48 62 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind(eren) en de groep(en) vermelden. En i.v.m. de doorberekening van kosten door de bank graag 1 gezamenlijke overschrijving i.p.v. per kind apart.
Verdere informatie m.b.t. de schoolreizen volgt te zijner tijd.

Schoolkamp

Op de informatiekalender kunt u lezen dat groep 8 van dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 7 juni a.s. op schoolkamp gaat. Dit schoolkamp zal gehouden worden in de “De Bergerhoeve” in Bergeijk (www.bergerhoeve.nl) en de kosten voor dit kamp bedragen € 90,-.

Ik verzoek u vriendelijk het bedrag dat voor uw kind geldt uiterlijk 27 mei aanstaande over te maken op rekeningnummer NL 79 INGB 0005 4862 76 t.n.v. Basisschool “De Rank” te Veldhoven.
Wilt u bij de overschrijving naam van uw kind vermelden.
Verdere informatie m.b.t. het schoolkamp volgt te zijner tijd.

De Rank werkt aan De Vreedzame School!


In blok 4 – ‘We hebben hart voor elkaar’ hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun eigen gevoelens kunnen herkennen.
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen.
 • gevoelens zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat.
 • eerst moeten afkoelen voordat ze over oplossingen kunnen nadenken.
 • weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden.
 • voor elkaar op moeten komen.
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview.
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Op maandag 8 april aanstaande starten we met blok 5: ‘We dragen allemaal een steentje bij’.

Bij de groepen 1-4 zijn de lessen gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander.
 • leren omgaan met je boosheid.
 • weer goed maken n.a.v. een conflict.
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter en helpen als mediator.
 • leren dat je op school leerling-mediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5-8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn voor de groep.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet.
  Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
Lees verder...

Herdenkingen Veldhoven 4 mei

De gemeentelijke Werkgroep Herdenkingen Veldhoven organiseert elk jaar de herdenking van alle burgers en militairen die, sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar ook ter wereld, door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. Speciale aandacht gaat uit naar de Veldhovense burgers en militairen die in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies zijn gevallen en naar de slachtoffers van het bombardement in Zeelst op 17 september 1944.
Ook dit jaar zal de herdenking plaatsvinden bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef op 4 mei en de herdenking bij het monument “Donderslag bij heldere hemel” aan het Meiveld op 17 september.

Gezamenlijke STILLE TOCHT naar het Klokmonument op 4 mei om 19.40 uur
Bij de kiosk aan de Plaatse, tegenover de H. Caeciliakerk, verzamelen de leden van het College van burgemeester en wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van het Gilde H. Caecilia, leden van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka zich om tezamen met andere belangstellenden te voet te gaan naar het Klokmonument aan de Kleine Dreef.

Herdenking en kranslegging bij het Klokmonument om 19.50 uur.
Na een woord van welkom, het “Taptoe-Signaal” en het luiden van de klok worden twee minuten stilte in acht genomen. Daarna speelt het Veldhovens Muziekkorps het Wilhelmus en houdt de burgemeester een toespraak. Hierna volgt een voordracht door kinderen van Veldhovense basisscholen en wordt de World Peace of Flame aangeleverd voor het ontsteken van de fakkel.
Een leerling van het Sondervick College zal een gedicht ten gehore brengen en er klinkt koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de gildevlag.
Door verschillende organisaties zal tenslotte een krans of bloemstuk worden gelegd, bijgestaan door leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka.

Komt u ook?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op zaterdag 4 mei 2019 om 19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse voor de gezamenlijke stille tocht naar het Klokmonument.
De herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur.
U bent van harte welkom!
Voor relevante informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven, zie: https://www.veldhoven.nl/over-veldhoven/dodenherdenking.

Lege batterijen?

Lever ze op school in bij de conciërge!

De school ontvangt hiervoor

een kleine vergoeding.

Verschijningsdatum RankBulletin

Het volgende RankBulletin verschijnt op woensdag 8 mei aanstaande. Kopij hiervoor kan, het liefst via e-mail (rank@veldvest.nl), ingeleverd worden tot en met woensdag 24 april aanstaande.

Rooster ‘Kind op maandag’

De volgende bijbelverhalen worden de komende periode aan de kinderen verteld.

data bijbel verhaal
01-04 Johannes 13:36-38 Petrus zal Jezus laten…
t/m Johannes 18:1-11 Jezus wordt gevangen
05-04 Johannes 18:12-27 Petrus kent Jezus niet
08-04 Johannes 18:28-40 Jezus bij Pilatus
t/m Johannes 19:1-16 Pilatus, kruisiging Jezus
12-04 Johannes 19:16-37 Jezus sterft
15-04 Johannes 19:38-42 Jezus wordt begraven
t/m Johannes 20:1-18 Het graf is leeg
19-04 Johannes 20:19-23 Jezus verschijnt aan lln.
23-04 Johannes 20:24-29 Tomas ontmoet Jezus
t/m Johannes 21:1-14 Jezus verschijnt 3e keer
26-04 Johannes 21:15-23 Petrus opnieuw beginne
06-05 Ruth 1:1-6 Noömi gaat terug
t/m Ruth 1:7-22 Ruth gaat mee
10-05 Ruth 2:1-17 Bethlehem